Литературно читање – Жената вечна инспирација

По повод Меѓународниот ден на жената – 8 Март, при организација на НУ – УБ ,,Гоце Делчев” – Штип, наша ученичка со сопствена творба учествуваше на литературно читање, на тема ,,Жената вечна инспирација”.

Сите заедно треба да работиме на подигање на свеста за подобрување на правата на жените, нивно изедначување со мажите и еднаков пристап во сите сфери на општественото живеење.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *