Уписи во угостителската струка

 

Број на ученици

Паралелки 

Траење (години)

Мин. поени

Келнер-готвач

34

1

3

30