Уписи во електротехничките струки

 

Број на ученици

Паралелки

Траење (години)

Мин. Поени

Електротехничар- енергетичар

34

1

4

45

Електротехничар за електроника и телекомуникации

34

1

4

50

Електротехничар за компјутерска
техника и автоматика

68

2

4

55

Електромеханичар за компјутерска техника и технологија/ електромеханичар

34

1

3

30