Машински актив

Поповски Адријана
дипл. машински инженер
E-mail : a.arsova@kolenehtenin.edu.mk

 

 

Ѓорѓиевски Драги
дипл. машински инженер
E-mail : d.gorgievski@kolenehtenin.edu.mk

 

 

Јованов Маријанчо
дипл. машински инженер
E-mail : m.jovanov@kolenehtenin.edu.mk

 

 

Коловски Томе
дипл. машински инженер
E-mail : kolovski@kolenehtenin.edu.mk

 

 

 

Крлански Борис
дипл. машински инженер
E-mail : b.krlanski@kolenehtenin.edu.mk

 

 

Манасиева Атанаска
дипл. машински инженер
E-mail : a.manasieva@kolenehtenin.edu.mk

 

 

Милев Игор
дипл. машински инженер
E-mail : i.milev@kolenehtenin.edu.mk

 

 

Наумов Александар
дипл. машински инженер
E-mail : a.naumov@kolenehtenin.edu.mk

 

 

Петров Тоне
дипл. машински инженер
E-mail : t.petrov@kolenehtenin.edu.mk

 

 

 

Пешев Стефан
дипл. машински инженер
E-mail : s.pesev@kolenehtenin.edu.mk

 

 

Станков Драган
дипл. машински инженер
E-mail : d.stankov@kolenehtenin.edu.mk

 

 

Гачев Виктор
дипл. машински инженер
E-mail : v.gacev@kolenehtenin.edu.mk

Минов Трајче
дипл. машински инженер
E-mail : t.minov@kolenehtenin.edu.mk 

Панев Венцислав
дипл. машински инженер
E-mail : v.panev@kolenehtenin.edu.mk

Христовски Жарко
дипл. машински инженер
E-mail : z.hristovski@kolenehtenin.edu.mk