Директор

Јованка Шалева, родена 1977 година е дипломиран професор по македонски јазик и литература на Филолошкиот факултет “Блаже Конески” при Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје.

Од 2015 година работи како професор по македонски јазик и литература во СОУ “Коле Нехтенин”-Штип.

На 14.2.2022 г. Јованка Шалева е именувана за директор на СОУ “Коле Нехтенин”-Штип