Контакт

 

Е-пошта kontakt@kolenehtenin.edu.mk
Тел. број 032 391 384 032 ​607 384
Адреса: Булевар Гоце Делчев бр 101 2000 Штип

 

Веб страната е изработена од:
Маја Николовска
Александар Насев
Стојче Речаноски