Галерија

Дел од училишните простории во СОУ„Коле Нехтенин“

Дел од стручните кабинети во СОУ„Коле Нехтенин“

Презентации во училиштето

Презентација на YML клуб

Детско село Песталоци Швајцарија – февруари 2014

МАССУМ 2014