Презентација на YMLP летен камп за момчиња и Glow летен камп за девојчиња

Во организација на Кариерниот Центар на училиштето, Young Men Leadership Project клубот од Штип ( YMLP club) одржа презентација за активностите на клубот но и за отворените апликации за летните кампови за момчиња и девојчиња. Двата летни кампа ќе се одржат во јули и август во Крушево. За камповите можат да аплицираат сите заинтересирани ученици кои ќе ја пополнат оnline апликацијата дадена на https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf17VNqmCGC-KRdZ27iIgNeRVu42WYeH6Q2hsy8bvGki3OsqQ/viewform?c=0&w=1. Тие ќе имаат единствена можност да поминат прекрасни денови во дружење и конверзација на англиски јазик ,како и да стекнат многу нови знаења и вештини преку работилници за меѓусебна комуникација  и бројните извиднички активности за снаоѓање во природа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *