XXXVIII државни натпревари

Освоено II место на XXXVIII државни натпревари на ученици од електротехничките, машинските и сообраќајните училишта на Република Македонија!

Leave a Reply

Your email address will not be published.