Визија

Создавање и развивање на безбедна и здрава средина во која учениците  од различни етнички заедници со задоволство ќе доаѓаат и стекнуваат нови знаења и вештини во насока на афирмација на личноста и училиштето.