Состанок на литературно-рецитаторската секција

На 27.03.2014 во 12:45 ч. во просториите на СОУ„Коле Нехтенин“се одржа состанок на литературно-рецитаторската секција на која се избра раководство на секцијата.
За претседател е избрана Розета Стојанова, нејзин заменик Кристина Стоилова,  секретар Бобан Анушев и благајник Бојана Манева.
Средба ја водеа наставниците по македонски јазик и литература Сузана Арсова, Софка Дачова и Стојче Речаноски.

149907
« 1 of 3 »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *