ИНТЕРЕСНИ ОБЈАВИ

Виртуелни десктопи

Дали сте заинтересирани за тоа како изгледале постарите верзии на познатите оперативни системи?
На овој линк можете да ги разгледате работните површини на Windows 95, Windows NT, Mac OS 8.6 и други.http://www.virtualdesktop.org/complete/index.html
 

Веб историја

Со овој линк можете да запловите низ историјата на познатите веб пребарувачи и развојот на програмскиот јазик HTML и CSS. Сите податоци се дадени во хронолошки ред.

https://evolutionofweb.appspot.com/

Електротехнологија