Натпревар на Електротехничките и Машински средни училишта на Р. Македонија

На одржаните 37 -ти Државни натпревари на Електротехничките и Машински средни училишта на Р. Македонија, кој се одржаа на 04.05.2018 год. во Скопје, учениците од СОУ “Коле Нехтенин“ -Штип ги постигнаа следните резултати:

1. Образовен профил електротехничар – енергетичар ученикот Јосев Мартин oд III-1 – го освои III -место; – (наставници – ментори Спасов Невенчо, Хаџи-Николов Стојан, Максимовски Тони);
2. Образовен профил електротехничар за електроника и
телекомуникации ученикот Ефремов Стефан oд III-2 –
доби пофалница; – (наставници – ментори Арсов Владо,
Јаневски Љупче, Ристова Деспина)
3. Образовен профил електротехничар за компјутерска техника и автоматика ученикот Јорданова Ивана oд III-3 – доби пофалница; – (наставници – ментори Симонов Методи,
Романова -Тасевски Александра, Иванов Александар.
4. Образовен профил техничар за компјутерско управување
ученикот Иванов Виктор Карабар oд III-5 – го осво I -место; – (наставници – ментори Петров Тоне, Крлански, Борис, Панев Венцислав);
5. Образовен профил автотехничар -мехатроничар ученикот
Љубеновски Филип oд III-6 – доби пофалница; (наставници – ментори Спасов Невенчо, Арсов Владо,Станков Драган) ;
6. Образовен профил машинско -енергетски техничар ученикот Ѓорѓиев Кристијан oд III-6 – доби пофалница; – (наставници -ментори Наумов Александар, Станков Драган, Коловски Томче);
7. Образовен профил машински техничар ученикот Манасиева Марија oд III-5 – доби пофалница; – (наставници –
ментори Јованов Марјан, Крстовски Атанас, Милев Игор);

Leave a Reply

Your email address will not be published.