Финален натпревар “Најдобар бизнис концепт 2022год”

Учениците од втора година Михаела Михајлова, Борис Ристов и учениците од четврта година Димче Лазаров и Стефан Милојчевски при СОУ ,,Коле Нехтенин” Штип учествуваа во финалниот натпревар „Најдобар бизнис концепт 2022 год.“ кој се одржа на Машинскиот факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје. Учениците под менторство на наставниците Ана Јовева Донев и Томе Коловски развија Бизнис концепт на тема Cutting Edge Lasers – NMacedonia за која добија пофални признанија и мотивација за натамошна реализација на идејата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *