“Учиме учество и демократија”-20.06.2022

Колку учениците од средните училишта учат за учество и демократија? На кој начин се носат одлуките во училиштата и колку учениците се запознаени со процедурите и механизмите за учество? Што и кој треба да преземе за да се унапреди учеството на учениците во процесите на носење одлуки?

Овие прашања беа во фокус на конференцијата за ученичко учество „Учиме учество и демократија“, која се одржа на 20.06.2022 година, во Рагуза 360 во Скопје. На оваа конференција активно учество земаа учениците Драгана Саздова, Мартин Зарков и наставник Лиљана Манова.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *