Учество во проекти за програмата – Промовирање на хумани вредности под поткровителство на Црвен крст

Нашите ученици:

Филип Донев, Един Шерифов, Тео Коцев, Илија Ризовски, Кристијан Џалевски и Методи Донев од II 3 клас, под покровителство на Црвен крст, учествуваат во проекти за програмата ПХВ (Промовирање на хумани вредности), каде младите ќе се обучат за:

-Да истражуваат и лоцираат локални проблеми;

-Да изработуваат мали проекти и прибираат документација;

-Да се дружат и помагаат на оние на кои им е потребна помош;

-Да комуницираат со институции и медиуми;

-Достојно да го претставуваат Црвениот крст и да создаваат нови хумани вредности.

После овие обуки нашите ученици ќе бидат подготвени да ги стават новостекнатите знаења во пракса и да имаат активен однос кон животот, преку принципите и вредностите на Црвениот крст.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *