“Текстилијада 6”

Нашите ученици Филип Донев II-3 клас, Димитриј Давитков II -3 клас, Лидија Коцева II-4 клас, под менторство на проф. Сузана Арсова и ученичката Сара Тошева III-3 клас, под менторство на проф. Данче Тошева, учествуваа на настанот за читање на литературни творби инициран од Гласен Текстилец, во соработка со НУ-УБ ,,Гоце Делчев’’ – Штип, во рамките на ,,Текстилијада 6’’. Нивните креирани лични литературни творби беа начин да се истакнат проблемите, потребите на текстилните работници.

Учениците за овој настан добија благодарници и скромен подарок.

Им благодариме на менторите и талентираните ученици за заложбата и посебниот придонес во ,,Текстилијада 6’’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *