Светски ден на учителот

По повод Светскиот ден на учителот денеска во oпштина Штип се одржа Свечена академија на која им беа доделени прзинанијата на најдобрите наставници во основните и средни училишта и воспитувачи во детските градинки.
Признание за најдобар наставник од нашето училиште му беше доделено на Невенчо Спасов, наставник по стручни предмети од електротехничка струка.
Нашето училиште им го честита на сите наставници Светскиот ден на наставникот.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *