Светски ден на детето

Денес, е Светскиот ден на детето.

На 20 ноември 1959 година, Генералното собрание на ОН ја усвои Декларацијата за правата на детето. На 20 ноември 1989 година ја усвои Конвенцијата за правата на детето во која се нагласува дека сите деца имаат исти права кои произлегуваат од неа. Не е важно кои се, каде живеат, што работат нивните родители, каков е нивниот социјален статус, на кој јазик зборуваат, на која религија или култура ѝ припаѓаат, дали имаат некоја попреченост или инвалидитет.

Во СОУ”Коле Нехтенин” Штип сите деца се исти и имаат еднаков третман.

Задоволни и мотивирани ученици останува наш приоритет!

Можно е да е слика од 1 лице, стоење и текст

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *