РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ ВО ДРЖАВНА МАТУРА И ЗАВРШЕН ИСПИТ ВО ЧЕТИРИГОДИШНО И ТРИГОДИШНО СРЕДНО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Нема опис за фотографијата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *