Работилница “Млади инженери во акција” – 29.10.2022

На ден 29.10.2022 год. учениците Драган Дончевски, Дарко Стаменов и Дарио Ристов зедоа учество во средношколска работилница “Млади инженери во акција” на десетатта студентска конференција за енергетска ефикасност и одржлив развој на Факултетот за електротехника и информациски технологии при Универзитетот Св.Кирил и Методиј – Скопје, организирано од Здружението за истражување и промоција на енергетска ефикасност и одржлив развој СКЕЕОР – Скопје.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *