Профили во рамките на угостителско-туристичка струка во СОУ”Коле Нехтенин”

Во СОУ”Коле Нехтенин” Штип во рамките на угостителско-туристичка струка се изучуваат следните профили:

-келнер;

-готвач;

Избери стручно,избери паметно!

СОУ ,,Коле Нехтенин”-Штип

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *