Профили во рамките на машинската струка во СОУ”Коле Нехтенин”

Во СОУ”Коле Нехтенин” Штип во рамките на машинската струка се изучуваат следните профили:

-техничар за компјутерско управување;

-машински техничар;

-машински техничар за моторни возила;

-машинско-енергетски техничар;

-машински механичар;

-конструкциски механичар;

Избери стручно,избери паметно!

СОУ ,,Коле Нехтенин”-Штип

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *