Профили во рамките на електротехничка струка во СОУ”Коле Нехтенин”

Во СОУ”Коле Нехтенин” Штип во рамките на електротехничка струка се изучуваат следните профили:

-електротехничар-енергетичар;

-електротехничар за електроника и телекомуникации;

-електротехничар за компјутерска техника и автоматика;

Избери стручно,избери паметно!

СОУ ,,Коле Нехтенин”-Штип

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *