Проект за Фискална едукација на младите

На 08.04.2022 дел од учениците од четврта година присуствуваа на предавање кое е во склоп на проектот за Фискална едукација на младите. Предавањето го реализираше советникот од Управата за јавни приходи Петар Гацов.Учениците на овој начин имаа можност да научат за улогата на даноците и фискалните сметки, со што се подигнува нивната свест за одговорно финансиско работење во иднина.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *