Пријавување за упис во прва година

Почитувани ученици деветтоодделенци , почитувани родители на 20.06.2023 и 21.06.2023 е електронското пријавување за упис во прва година. Сите оние кои нема да можат и немаат технички услови да се пријават од дома можат да дојдат во нашето училиште да донесат сведителства од 6то до 9то одделение и извод од матична книга на родени од 07.00-19.00 часот ( 20.06.2023 ) и од 07.00-15.00 часот ( 21.06.2023) и наши колеги ќе ви помогнат да аплицирате во профилот кој сте го одбрале директно од училиште.

📖📚СОУ КОЛЕ НЕХТЕНИН ВИ ГИ НУДИ НАЈДОБРИТЕ ПРОФИЛИ ОД ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА, МАШИНСКА И УГОСТИТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКА СТРУКА.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *