Придонес од компании од нашиот град за учество на Државна спортска гимназијада

Општествено-одговорните компании од нашиот град: “ЕАМ” ДОО, “СУПЕРИОР ДИСПЕЧ СЕРВИС” ДООЕЛ, “ЛОНГУРОВ” ДОО и “ПАЗЛ БРЕИНС” ДООЕЛ дадоа свој придонес за учеството на нашите ученици на Државната спортска гимназијада која ќе се одржи на 13.5.2022г.во Струмица.
Изразуваме јавна благодарност кон овие компании, а на учениците им посакуваме успех!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *