Презентација од Факултетот за Информатика при Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип и Европскиот Универзитет од Скопје

Денес пред учениците од завршните класови презентација одржаа професори од Факултетот за Информатика при Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип и професори од Европскиот Универзитет од Скопје. На нашите ученици им овозможуваме да добијат сеопфатни информации за високообразовните установи каде можат да го продолжат своето образование и се надеваме дека ќе го направат вистинскиот избор за нивната кариера.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *