Презентација од Здружението на акцијаши волонтери – “Патот на младоста”

Денес во училиштето ни гостуваа претставници од Здружението на акцијаши волонтери „Патот на младоста“. Тие реализираа презентација за акцијашкото волонтерство пред ученици од прва и трета година. Целта на оваа презентација е да се запознаат учениците со акцијашкото волонтерство и кои се придобивките од волонтерството за поединецот – волонтер, заедницата и општеството.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *