Презентација на Системот за следење на кариерите на матурантите!

📣Класните раководители од училиштата 🇲🇰СОУ „Коле Нехтенин“, СОУ „Димитар Мирасчиев“, СОУ „Јане Сандански“ од Штип и СОУ „Кочо Рацин“ од Св. Николе присуствуваа на презентација на Системот за следење на кариерите на 🎓матурантите‼

Целта на презентацијата е професорите да се вклучат во анимирање на учениците да се пријават на овој систем кој ќе биде од помош за нив, но и за надлежните институции во областа на образованието, трудот и социјалната политика, финансиите и економијата воопшто.

Тимови на проектот 🇪🇺„ЕУ за млади“ ги посети речиси сите средни училишта во земјата и ги одржа овие средби со класните раководители и директорите.

Повеќе може да видите од видеото: https://www.youtube.com/@eu4youthsrpc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *