Практична настава во “Актива” за нашите ученици!

Квалитетно средно стручно образование, квалитетен работен кадар на пазарот на трудот и квалитетна основа за понатамошно високо образование, остануваат наш приоритет во иднина.

Благодарност до “Актива” Штип за квалитетната практична настава која им е овозможена на нашите ученици во нивните производствени капацитети!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *