Практичен дел од завршниот испит на учениците од угостителско туристичката струка

На 14.06.2018 во кабинетите по готварство и угостителско послужување во СОУ Коле Нехтенин Штип се реализираше практичниот дел од завршниот испит на учениците од угостителско туристичката струка од образовните профили готвач и келнер. Учениците своите знаења и вештини од приготвување и сервирање на јадења ги презентираа пред стручната комисија,претставници на бизнис партнерите на училиштето и пред директорот на училиштето.
На учениците им посакуваме многу успех во понатамошната кариера. а 14.06.2018 во кабинетите по готварство и угостителско послужување во СОУ Коле Нехтенин Штип се реализираше практичниот дел од завршниот испит на учениците од угостителско туристичката струка од образовните профили готвач и келнер. Учениците своите знаења и вештини од приготвување и сервирање на јадења ги презентираа пред стручната комисија,претставници на бизнис партнерите на училиштето и пред директорот на училиштето.
На учениците им посакуваме многу успех во понатамошната кариера.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *