Последно пријавување за новата учебна 2022/2023 година

📢Почитувани ученици,

Во понеделник (22.8.2022 година) е последното пријавување за новата учебна 2022/2023 година.

Слободни места во следниве профили:

Електротехничка струка:

-електротехничар-енергетичар;

-електротехничар за електроника и телекомуникации;

Машинска струка:

-техничар за компјутерско управување;

-машински техничар;

-машински техничар за моторни возила;

-машинско-енергетски техничар;

-машински механичар;

-конструкциски механичар;

Бидете дел од нашето училиште!

Избери стручно, избери паметно!

СОУ,,Коле Нехтенин” -Штип.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *