Посета на дел од културното наследство во нашиот град – Штип

Ученици од нашето училиште во рамките на часовите програмирани од училиштето посетија дел од културното наследство во нашиот град. Целта на оваа посета е подигање на свеста кај учениците за почит и заштита на културното богатствто и градење на личниот, колективниот и национален однос кон културното и природното богатство.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *