Поврзување на теоретските знаења со практични!

Поврзувањето на теоретските знаења со практични во нашето училиште е приоритет.

Од скица до готов проозвод.

Нашите ученици изработија клупи и докажаа дека оттука си одат со занает во рацете како квалитетна работна сила на пазарот на трудот. Биди и Ти дел од најдобрите!

#учивоколенехтенин

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *