ПИСА тестирање

Денес во СОУ ,,Коле Нехтенин” успешно се реализираше ПИСА тестирање. PISA (Programe for International Student Assessment) е меѓународна студија која ги проценува спо­­собностите, знаењата и вештините на учениците во примена на она што го научиле во училиште, во ситуации од животот, на крајот на задолжителното образование на возраст од 15 години.

Резултатите од тестирањето ќе помогнат во рангирање на образованието во нашата држава и споредба со образовните системи во Европа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *