Обука за користење документарни филмови како алатка за образовните процеси

Тимот на фестивалот МакеДокс одржа обука за користење документарни филмови како алатка за образовните процеси, во која беше вклучена и наставникот по Граѓанско образование, од нашето училиште Лиљана Манова заедно со други 9 наставници кои предаваат Граѓанско образование и Социологија од нашата држава.Наставниците креираа модел лекции соодветни на годишните наставни содржини.врз основа на претходно избрани документарни филмови кои би биле сместени во новиот прирачник кој ќе се користи во наставата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *