Нови кабинети за практична настава

Во нашето училиште оваа недела беа ставени во функција два нови и комплетно опремени кабинети за изведување практична настава за смерот електротехничар-енергетичар.

Кога знаењата стекнати со теоретската настава ќе се поврзат со практична реализација и примена уште во училишните клупи, тогаш сме сигурни дека нашите ученици во иднина со стекнатите знаења ќе бидат конкурентни на пазарот на трудот.Среќни и мотивирани ученици е нашиот приоритет и во иднина!

Можно е да е слика од внатре

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *