Низ производствените хали на компанијата “Актива” како дел од предметот Учење преку работа

Ученици од СОУ”Коле Нехтенин” Штип, неделава предметот Учење преку работа кај работодавач го реализираа во производствените хали на компанијата “Актива” ДОО.

Поврзувањето на теоретските со практични знаења е основен предуслов за квалитетно образование, кавалитетна работна сила на пазарот на трудот и база за понатамошно успешно факултетско образование.

Продолжуваме и понатаму да градиме личности свесни за своите квалитети и можности и им го отвораме патот кон иднината!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *