Натпреварот за микрокомпјутерски систем

На натпреварот за микрокомпјутерски системи, организиран од Факултетот за информатика, нашиот ученик Стефан Ефремов ученик во четврта година го освои третото место. Добиената награда е во голема конкуренција затоа што на натпреварот учествуваa над 60 студенти од Факултетот за информатички технологии, со што нашиот ученик во знаење на компјутерско програмирање, победи многу студенти на информатика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *