Мултиетничка интеграција на младите во образованието

Во рамките на проектот на Мултиетничка интеграција на младите во образованието се одржа “форум театар” на кој присуствуваа и професори од нашето училиште проф.Вилма Илиевска и проф. Жаклина Атова. Проектот се изведува во периодот од 26 до 28 ноември во хотел Континентал во Скопје. Овој проект има за цел подобрување на меѓуетничката интеграција преку овозможување на позитивни интеракции меѓу младите од различни етнички средини во училиштата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *