Машински факултет при УГД Штип

На 24.04.2019 пред учениците од завршните класови презентација одржа Машинскиот факултет при УГД Штип. Професорите Марија Чекеровска и Мишко Џидров дадоа целосен опис на студиските програми на овој факултет ,а ги наведоа и многубројните предности кои Машинскиот факултет односно Универзитетот Гоце Делчев им ги нуди на своите студенти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *