Креативна работилница Заедништво/ Тимска работа

Во рамките на проектот на УСАИД Меѓуетничка интеграција на младите во образованието, денес во нашето училиште се одржа третата креативна работилница Заедништво/ Тимска работа. Учениците заедно со професорките Вилма Илиевска и Жаклина Атова, вклучени во проектот, преку игри со едукативен карактер стекнуваат знаења за важноста на користењето креативни процеси во меѓуетничкото интегрирано образование.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *