Конкурс за најоригинално и најкреативно новогодишно и божиќно писмо и ликовен конкурс!

Во текот на месец декември во СОУ ,,Коле Нехтенин” Штип се одржа конкурс за најоригинално и најкреативно новогодишно и божиќно писмо и ликовен конкурс.

Сите писма и цртежи беа различни и оригинални, но желбите се исти: Да има здравје, љубов и мир во земјата и светот!

Наградени ученици се:

Вероника Димитрова од II 8 ( прво место )

Ментор Сузана Арсова

Марија Димитриевска од I 3 (второ место)

Ментор Силвана Андонова Иванова

Сара Тошева од III 3 ( второ место)

Ментор Данче Тошева

Андреј Басаров од III 3 ( трето место )

Ментор Данче Тошева

Димитар Спасов од II 8 ( трето место)

Ментор Сузана Арсова

Илина Стоилова од I 4 (наградена за ликовен конкурс)

Ментор Лидија Трендафилова.

Честитки за учениците и менторите!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *