КОНКУРС – за запишување ученици во учебната 2023/2024 година

СОУ „Коле Нехтенин“ – Штип го објавува Конкурсот за запишување ученици во учебната 2023/2024 година (прв уписен рок).

Во прва година ќе се запишат 254 ученици во 8 паралелки со настава на македонски јазик според наставни планови и програми за:

🔧⚙️🔩Машинска струка

– техничар за компјутерско управување / машински техничар -25 ученици

машински техничар за моторни возила / машинско – енергетски техничар -34 ученици

машински механичар / конструкциски механичар -34 ученици

💡💻🔌Електротехничка струка

електротехничар – енергетичар -25 ученици

електротехничар за електроника и телекомуникации -34 ученици

електротехничар за компјутерска техника и автоматика -68 ученици

🍽🥣🧑‍🍳Угостителско – туристичка струка

келнер/готвач -34 ученици

Од оваа година започнуваме со реализација на ДУАЛНОТО образование, односно профили со зголемен број на часови за практична настава.

Биди и ти дел од најдобрите!

СОУ „Коле Нехтенин“ – Штип

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *