Конкурс за доделување на ученички стипендии за учебната 2022-2023 година

Почитувани ученици,

🟢Објавен е конкурсот за доделување на ученички стипендии за учебната 2022-2023 година. Заинтересираните ученици можат да го проследат долунаведениот линк, каде ви се наведени условите, критериумите, потребните документи и роковите за аплицирање со цел остварување на правото на користење на соодветната стипендија.

https://mon.gov.mk/content/?id=4827

Постапката за аплицирање за стипендија е дигитализирана преку порталот http://e-uslugi.mon.gov.mk .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *