Интернационален натпревар “Дабар”

Денес во нашето училиште СОУ “Коле Нехтенин” се одржа интернационален натпревар “Дабар” наменет за ученици од основните и средните училишта. Овој натпревар има за цел да ја промовира информатиката и сродните науки. Истиот се организира во повеќе држави, и е еден од најпопуларните натпревари во светот. Дабар е глобален настан, и на него земаат учество голем број на ученици од повеќе земји во светот.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *