ИЗВЕСТУВАЊЕ – за матурантите за полагање на државна матура!

❗И З В Е С Т У В А Њ Е

За матурантите за полагање на државна матура!

Испитниот материјал за државната матура е соодветен на воспитно – образовниот процес на учениците кои матурираат годинава

Министерството за образование и наука информира дека испитниот материјал за полагање на државната матура во учебната 2022-2023 е соодветен на случувањата во училиштата во целиот изминати период на образование на оваа генерација матуранти.

Испитните комисии кои ги подготвуваат прашањата, имаат предвид дека наставата повремено се организираше онлајн поради пандемијата со Ковид и поради заканувачките дојави, а повремен прекин се случи и поради штрајк на наставниот кадар. Прашањата ќе се однесуваат исклучиво на најважните аспекти, податоци и информации од материјалот кој учениците го совладале во четирите години од нивното средно образование.

Олеснителна можност беше дадена и пред две години, кога се одлучи наместо три екстерни и еден интерен предмет, матурантите да полагаат два екстерни и два интерни предмети, концепт по кој полагаат и годинешните матуранти.

Датумите за полагање на испитите се дефинирани во Календарот за организација на работата на јавните средни училишта во учебната 2022-2023 година и учениците имаат доволно време да се потсетат на тоа што веќе е поминато и научено.

Министерството за образование и наука го цени мислењето на средношколците и затоа тие се дел од креирањето на образовните политики. Во таа насока, денеска на барање Организациіа за дијалог и афирмација на средношколците и студентите ОДАС , беше одржана средба во чиј фокус беа подготвителните активности за организирање на процесот на полагање државна матура во учебната 2022-2023 година.

Исто така МОН во наредниот период ќе организира состаноци и со Сојузот на средношколци како и други засегнати институции во овој процес .

Двете страни се согласни дека државната матура е важен процес, затоа што значи заокружување на средното образование и е основен услов за запишување на високообразовна установа. Полагањето ќе се одржи, без притоа ниту еден ученик да биде оштетен по било кој основ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *