Збогатување на нашиот фонд на книги!

Постојано работиме на збогатување на фондот на книги во нашата училишна библиотека. Некои наслови ги обновуваме, некои за прв пат им ги нудиме на нашите ученици според новите модуларни наставни програми.

Драги ученици ,верувајте им на книгите. Тие во суштина се тивки, но гласни кога треба да ви го откријат светот кој сте го барале.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *