Започни со пополнување на апликацијата за упис во средно училиште!

Нарави го тоа денес преку новата платформа за уписи во средно обрзование.

✅ Кликни на линкот ➡️https://e-uslugi.mon.gov.mk
✅ Креирај профил како ученик со твојот е-маил од платформата www.schools.mk
✅ Пополни ги сите потребни податоци и прикачи ги потребните документи
✅ Притисни АПЛИЦИРАЈ
✅ Испечати ја потврдата која потоа треба да се приложи во одбраното училиште

📢 За првото пријавување на учениците во конкурсниот рок, Порталот ќе биде отворен од 10.06.2022 (10.00 часот). Учениците ќе може да ги пополнуваат своите пријави (апликации) заклучно со 15.06.2022 (најдоцна до 15.00 часот), после што системот ќе биде затворен за аплицирање.

*Овој производ е подготвен во рамки на проектот „Дигитални услуги во сектор образование – фаза 2“, финансиран од Владата на Обединетото Кралство, со поддршка на Британската амбасада во Скопје. Мислењата и ставовите наведени во оваа содржина не ги одразува секогаш мислењата и ставовите на Британската Влада.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *